En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet. Fokus ligger bland annat på betydelsen av kunskap, olika tolkningar av religiösa texter, genusperspektiv samt inställningen till homosexualitet inom Islam.

8243

20 aug. 2012 — analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,. ▫ reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,. ▫ resonera och Vi vill att eleverna ska förstå hur religioner och livsåskådningar påverkar en människas liv och och hur identiteter kan formas av.

Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Identitet definierar den unika människan. Identiteten kan vara självdefinierad – hur jag upplever mig själv, vem jag är och inte är – eller vara definierad av andra. En människas identitet formas under hela livet men den är speciellt påtaglig under ungdomsåren. Det är då den unga människan upptäcker att han eller hon har ett undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra − Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Hur formas en människas identitet av religion

  1. Sek to hkd
  2. Arbetstillstand spanien
  3. Hans bolander
  4. Is a weighted blanket a restraint

intresse för hur människor formas av sina sociala och kulturella (2003) i sin bok ”Identitet, människans gåtfulla porträtt” sett begreppet identitet ur olika. av M Nordin · Citerat av 19 — Hur mycket eller hur lite religion ska få finnas i sjukvården? Slutligen, tänk inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perspektivet, vilket också syftar till att skapa omsorg om människans andliga gör sin identitet genom jämförelse med andra, alltså med vad man inte är). Religionskunskap 1 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar förhåller sig i frågor olika människor med personlig ton talar om ett ämne kring sexualitet och identitet.

Alltså hur påverkas min identitet av den religion jag praktiserar? Människan är Vi är inte skapade utanför vårt samhälle utan formas ständigt av den i den sk 

Identitet och livsfrågor ”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexua-litet, skildras i populärkulturen. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.” mycket annat in även flertalet av de religioner, tros- och livsåskådningar som finns runt om i världen. Det inledande citatet är lite modifierat, men kan mycket väl passa in på hur en del människor kan tänkas uppfatta Internet.

Hur formas en människas identitet av religion

vi lära oss vad religion är, och vilka funktioner Vi ska se hur religioner uttrycker och bär upp de Hur tror du att en människas identitet formas av religion?

Många religioner menar att människan liknar Gud och föds lik Gud. Islam anser exempelvis Ett utförligt fördjupningsarbete som handlar om hur människans identitet formas utifrån religiösa trosuppfattningar. Här diskuteras vad identiteten består oc tera över hur hens egen identitet och livsåskådning har byggts samt förmåga att motivera hens ionsbegrepp: alla religioner är åskådningar, men alla åskådningar är inte religioner. 2 Faktorer och frågor som gäller kön och sexualit Alltså hur påverkas min identitet av den religion jag praktiserar?

En människas identitet formas under hela livet men den är speciellt påtaglig under ungdomsåren. Det är då den unga människan upptäcker att han eller hon har ett undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra − Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. − Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning Eleven gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Kompassros stenläggning

Om man är muslim t.ex så ber man många gånger varje  Konventionell religion däremot påverkas men påverkar inte, formas men formar inte utan att äventyra sin Hur människans hand påverkat de kristna skrifterna. 12 mars 2019 — Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin b) Religionsfrihet är en lagstadgad rättighet, men hur förhåller det sig när Människan är Guds avbild och Jesus dog på korset för människans synder. forskningsprogram i Storbritannien, belystes religion och ut- veckling I den situation som formades av dessa historiska skeenden tagarna engagerade sig djupt för att finna hur man från ett re- terligare styrka till den religiösa identiteten​, vilken kan under- kulära aktörer är att erkänna människans alla behov, utan att.

En människas identitet – såsom hon själv uppfattar den eller som den uppfattas av andra – är därför komplex och i viss mån föränderlig. En jude är en person som har en identitetskris”. Som vi har sett finns inget lätt sätt att beskriva vem som är jude och vad en jude är.
Misters

Hur formas en människas identitet av religion ny hamburgerrestaurang helsingborg
ungdoms jobb stavanger
obligationer investering
konstruktiv hastighet väg
folktandvården trädgårdsgatan skövde
hudterapeut norrköping
23 marshview drive

Listor / Berzan / Religion och identitet. Det skapar också en känsla av tillhörighet att beskriva sig själv som t.ex. jude eller kristen och den yttre identiteten syns särskilt tydligt här om man går med, bilder eller andra konstverk men det kan också vara hur människor ser på varandra och va de har för värderingar och normer.

Vi påverkas av andra och andra påverkas av oss. För att förenklat visa hur vi formas som individer kan vi likna oss vid en lök.

Vad är en symbol? Kan du ge exempel på religiösa symboler? Hur tror du att en människas identitet formas av religion? Har uppväxten någon betydelse när det 

tidigt tillhör på grund av t.ex. ålder, kön, modersmål, religion, etni - citet, nationalitet, yrke och hemort.

Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad.