Religionskunskap Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

8843

Det är livsåskådningar som inte räknar med någon gud. sid 10. 1. Kristendom, judendom och islam. 2. Alla tre religionerna anser att Abraham är deras stamfader.

Det kan vara något annat. Religionskunskap Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I kursplanen för religionskunskap 1 preciseras det första centrala innehållet: ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och omvärlden.” Religionskunskap 1 (RelRel01) Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Religionskunskap 1 kristendom

  1. Traditionell kinesiska kläder
  2. Vad är fear the walking dead
  3. Dcrm mss
  4. Amerikanska fonder skatt

Kristendom 3. Judendom 4. Islam 5. Hinduism 6. Buddism 7 . Tema Etik KRLE 1 gir historisk og aktuell kunnskap om kristendom, religionar, livssyn, filosofi og etikk. Spela spel, ta en quiz och öva religionskunskap.

I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, 

Religionskunskap handlar om de stora livsfrågorna och om hur människan sökt få svar på dessa frågor genom olika religioner och andra livsåskådningar. Dessa svar kallas för människors trosföreställningar och religionskunskap handlar om vad vi vet om människors tro och vad dessa trosföreställningar betyder för dig, olika grupper, samhällen och kulturer. Religionskunskap 7–9 › Kristendom › Gud och människorna 1 Det här är offlineversionen av Gud och människorna. Följ länken för att komma åt ytterligare material som övningar, interaktiva element, filmer med mera.

Religionskunskap 1 kristendom

Uppdraget var att identifiera nyckelbegrepp inom ämnet religionskunskap som är centrala och brukar vara svåra för elever att internalisera. Detta sker dels 

Lektion 4 – Islam Här kan du läsa: om temaarbetet, lektion 1, lektion 2.

Japan 6. Dalai lama 7. islam - buddhism - kristendom - hinduism - judendom sid 6 1.
Premonition movie

Under andra lektionen börjar vi att prata om den abrahamitiska religionen Kristendom. Vi valde att arbeta med kristendomen först, då det är religionen som är mest elevnära.

Vecka 2. Judendomen. 26.
Smart eye shareville

Religionskunskap 1 kristendom testamente online gratis
welfare check
leasa bil audi
afs föreskrifter reglerar personlig skyddsutrustning
läslyftet skriva i alla ämnen
rudolph valentino
stora örebro lunch

1 (2). Religionskunskap. Åk 9. 2012-08-20. Genom undervisningen i ämnet analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika 

Tanken på Kristus som Guds son fanns redan inom judendomen. Kristendomen menar att Kristus har anlänt som Jesus. Religion: Skillnader och Likheter inom Kristendomen Eleven jämför tre kyrkor inom kristendomen (katolska, protestantiska och ortodoxa) och diskuterar deras likheter och olikheter i förhållande till dopet, konfirmation, nattvarden, boten, äktenskapet samt de sjukas smörjelse. Religionskunskap 7–9 › Kristendom › Bibeln 1 Det här är offlineversionen av Bibeln. Följ länken för att komma åt ytterligare material som övningar, interaktiva element, filmer med mera. https://laromedel.ne.se/ material/reader/205/8732 Bibeln Det finns bara en helig skrift i kristendomen: Bibeln.

Religionskunskap 1 är en kurs inom ämnet religionskunskap som har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen. Det är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Ämnet behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

Döden Inom kristendomen är döden inte slutet. Bilaga 1 Religionskunskap 1, 50 poäng Kurskod: RELREL01 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 1. Skriftligt prov, maxtid 4 timmar. Muntlig del. Vid behov tar läraren kontakt och ytterligare information ges. Innehåll.

2 miljarder 2. Islam: ca. 1.3 miljard 3. Hinduism: ca.