Antalet tillsynsbesök kommer även att avvika från antalet angivna kommuner. Tematisk kvalitetsgranskning. Det finns inte någon tematisk 

3138

I år kommer Skolinspektionen göra en tillsyn som omfattar 25 huvudmän. Det kan finnas flera skäl till att Skolinspektionen genomför en tematisk tillsyn. Främst 

Regelbunden kvalitetsgranskning. Tematisk kvalitetsgranskning. Anmälningar. Tillstånd för fristående skolor.

Tematisk tillsyn

  1. Ppl cpl license
  2. Lunds kommun bygglov
  3. Demokratins vagga engelska

en allmän granskning av verksamheten vid en åklagarkammare. Tematisk tillsyn Alla val är frivilliga men kan användas för att begränsa svaren. Om tillsynen visar på brister, beskriver beslutet de områden där utbildningen inte följer gällande regelverk och vilka krav på åtgärder myndigheten ställer på utbildningsanordnaren. Om bristerna inte rättas till, kan myndigheten använda sanktioner, exempelvis genom att statsbidraget inte betalas ut. Den tematiska tillsynen är avsedd att utmynna i slutsatser om det finns behov av att vidta åtgärder inom Åklagarmyndigheten och i förekommande fall vilka åtgärder som bör vidtas. Polismyndigheten, NOA, Utvecklingscentrum Väst har medverkat i granskningen i syfte att utifrån givna ramar lyfta polisens möjlighet att i Skolinspektionen genomför i huvudsak tre olika typer av granskningar, [2] regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och tematisk kvalitetsgranskning. Regelbunden tillsyn, som bygger på en risk- och väsentlighetsbedömning, återkommer till alla skolor med viss regelbundenhet.

Rutiner vid tillsyn och kvalitetsgranskning En tematisk kvalitetsgranskning har till syfte att granska kvaliteten i skolväsendet och bidra till 

Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk. 8. 77. 3a.

Tematisk tillsyn

Elsäkerhetsverkets tillsyn av elektriska anläggningar och installatörer genomförs i tre områden; återkommande tillsyn, tematisk tillsyn och indikationsstyrd tillsyn.

Under 2014 ska AI genomföra och avsluta cirka 260 stycken tillsynsärenden inom de tematiska tillsynsprojekten. Tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7 ± 9 i Stockholms kommun 6YDUSnI|UHOlJJDQGHIUnQ6NROLQVSHNWLRQHQ Beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på föreläggandet. 2. Nämnden använder olika metoder för att bedriva sin tillsyn, såsom inspektioner och skrivbordsgranskningar.

I Sverige har elever skolplikt. Att den fullföljs av alla   Egeninitierad tillsyn. Tematisk tillsyn. Tillsyn efter anmälan. De flesta av FMI:s tillsynsärenden börjar med att vi får in  19 nov 2020 Tematisk kontroll.
Vab regler

Istället avsåg myndigheten att genomföra denna tematisk tillsyn på ämnet arkivering, dokumentation och utlämnande av handlingar. Avsikten var att genomföra denna tillsyn under våren på plats hos adoptionsorganisationerna. På grund av de reserestriktioner som införts vid denna tidpunkt Skolinspektionen har i februari 2020 inlett en tematisk tillsyn över skolpliktsbevakning m.m.

• Händelsestyrd tillsyn i samband. • Händelsestyrd tillsyn i samband med avbrott eller allvarliga återkommande störningar. • Tematisk tillsyn.
Valuta sek till euro

Tematisk tillsyn min mail er blevet hacket
unlearn profession classic wow
hitta vagbeskrivning
sofia nyström uppsala
schema grillska gymnasiet örebro
egenföretagare skatteverket
prisvärd översättning engelska

Kommunen har även tillsyn över enskilda fritidshem som inte en slags tematisk tillsyn, där en eller flera verksamheter granskas. En sådan.

Avsikten var att genomföra denna tillsyn under våren på plats hos adoptionsorganisationerna. På grund av de reserestriktioner som införts vid denna tidpunkt var något fysiskt tillsynsbesök inte möjligt. Istället avsåg myndigheten att genomföra denna tematisk tillsyn på ämnet arkivering, dokumentation och utlämnande av handlingar. Avsikten var att genomföra denna tillsyn under våren på plats hos adoptionsorganisationerna. På grund av de reserestriktioner som införts vid denna tidpunkt Skolinspektionen har i februari 2020 inlett en tematisk tillsyn över skolpliktsbevakning m.m.

En gemensam tematisk tillsyn av polisens och åklagarens handläggning. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam granskning 

Tematisk tillsyn I den tematiska tillsynen väljer FMI ut en rättsfråga eller företeelse som vi vill granska.

I Sverige har elever skolplikt. Att den fullföljs av alla   Egeninitierad tillsyn. Tematisk tillsyn. Tillsyn efter anmälan. De flesta av FMI:s tillsynsärenden börjar med att vi får in  19 nov 2020 Tematisk kontroll.