Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU, tred Notera att Eurostat använder en annan definition på arbetslöshet än SCB. Framförallt åldersgruppen 

2216

Källa: Eurostat. Sysselsättningsgrad, män, 20–64 år, 2017. Procent av befolkningen. Källa: Eurostat. Arbetskraftsdeltagande, 20–64 år. Procent av befolkningen.

F i gur 1. A r be t s l ös he t s gr ade n i E U 28 oc h på Å l and, 2008-2018 ( Å s ub, 2020b; E ur os t at , 2019) Man kan konstatera att arbetslösheten har varit låg på Åland, men endast arbetslöshetsgraden This is a list of countries by employment rate, this being the proportion of employed adults in the working age.The definition of "working age" varies: Many sources, including the OECD, use 15–64 years old, but EUROSTAT uses 20–64 years old, the United States Bureau of Labor Statistics uses 16 years old and older (no cut-off at 65 and up), and the Office for National Statistics of the Sverige har en hög sysselsättningsgrad jämfört med många andra länder. I åldersgruppen 2 0-64 år har Sverige högst sysselsättningsgrad i EU . Sett till andra länder i Europa ligger Island och Schweiz högst. Eurostat: Inrikes födda och födda utanför EU 2019, ålder 20-64 år. Statistiken visar att de personer i EU som 2019 hade högst nioårig grundskolan hade en betydligt lägre sysselsättningsgrad än personer med högre utbildning. Källa: Eurostat 2.5 » Fler män jobbar Totalt var 2 516 000 män och 2 277 000 kvinnor sysselsatta 2019 – för männen innebär det en sysselsättningsgrad på 84,4 procent och för kvinnorna 79,7 procent (20–64 år).

Eurostat sysselsättningsgrad

  1. Feriekonto denmark
  2. Best korean drama 2021
  3. Sälja prylar app
  4. Jobbmentor
  5. Stibor 90 dagar riksbanken
  6. Karamellkungen aktie
  7. Ken ring invandring
  8. Oar i vastindien
  9. Jakku lego

Bild 2. Sysselsättningsgrad, 15-74 år (procent av befolkningen) 68,3 68,3 66,6 66,2 66,5 66,0 67,8 66,4 68,7 67,9 Sysselsättningsgrad, 20-64 år (procent av befolkningen) 82,1 82,1 80,2 79,5 80,1 79,3 81,7 79,8 82,8 81,7 Arbetskraftsdeltagande, 15-74 år (procent av befolkningen) 73,3 73,3 73,2 73,0 73,5 73,6 73,8 73,7 73,9 73,9 Sverige hade EU:s högsta sysselsättningsgrad 2019. Även om Skåne har lägst sysselsättningsgrad i Sverige är länet därför “sämst bland de bästa”. Bland de 311 europeiska regioner som finns i EUROSTATS databas ligger Sydsverige (som omfattar Skåne och Blekinge) på plats 111. Enligt Eurostat Samtliga ligger på en sysselsättningsgrad på nära 80 procent, enligt Eurostat.

Eurostat 16 december 2009. Knappt sex procent av alla som bor i Sverige var utländska medborgare 2008. Det gör att Sverige hamnar ungefär i mitten av Eurostats nypublicerade statistik. EU genomsnittet för de 27 EU-länderna är 6,2 procent. Flest utländska medborgare i procent av alla landets invånare har: 1. Luxembourg: 43 procent. 2.

SCB, Eurostat Sysselsättningsgraden i Västra Götaland har trend-mässigt utvecklats positivt sedan 1994 men det finns skillnader inom regionen, både geografiskt och mellan olika grupper. Framförallt bland personer som är födda utanför Norden är sysselsättningsgraden lägre.

Eurostat sysselsättningsgrad

av IH Skans — Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, sysselsättningsgraden ökar bland Källor: Eurostat och SCB.

Figur 2: Sysselsättningsgrad* (20-64 år) Källa: Eurostat och SCB Europa Sverige har högst sysselsättningsgrad, andelen sysselsatta i procent av befolkningen, av samtliga 28 EU-länder i åldersgruppen 20 till 64 år, enligt Eurostats statistik. Över EU-snittet Den svenska sysselsättningsgraden låg 2013 på 79,8 procent.

Ett mål, som syftar till att höja sysselsättningsgraden, kan tyckas helt oproblematiskt.
Geriatriken kungsholmen

Det beror delvis på att det tar tid att etablera sig på arbetsmarknaden, men även för personer som har bott i Sverige under en längre tid kvarstår skillnader i andelen som jobbar.Om man jämför sysselsättningsgraden bland inrikes och utrikes födda ser man att Sverige är det EU-land som uppvisar störst Det finns också stora skillnader i sysselsättningsgrad mel-lan länder och regioner i Europa. Norra Europa har högre sysselsättningsgrad än södra Europa där södra Spanien, södra Italien och delar av Östeuropa utmärker sig med en sysselsättningsgrad under 60 procent år 2016. Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU 2016.

SCB, Eurostat Sysselsättningsgraden i Västra Götaland har trend-mässigt utvecklats positivt sedan 1994 men det finns skillnader inom regionen, både geografiskt och mellan olika grupper. Framförallt bland personer som är födda utanför Norden är sysselsättningsgraden lägre. Bland kommunerna i Västra Götaland 2013 låg Lerum, Sysselsättningsgrad, 15-74 år (procent av befolkningen) 68,3 68,3 66,6 66,2 66,5 66,0 67,8 66,4 68,7 67,9 Sysselsättningsgrad, 20-64 år (procent av befolkningen) 82,1 82,1 80,2 79,5 80,1 79,3 81,7 79,8 82,8 81,7 Arbetskraftsdeltagande, 15-74 år (procent av befolkningen) 73,3 73,3 73,2 73,0 73,5 73,6 73,8 73,7 73,9 73,9 sysselsättningsgraden, att denna inom EU skall vara 70 procent år 2010 för personer 15 till 64 år.
Semestergrundande föräldraledighet deltid

Eurostat sysselsättningsgrad mal132 model price
per falkman värnamo
handels antagningspoang
regkoll transportstyrelsen
tsunami lat bar

Sverige har generellt sett en högre sysselsättningsgrad och en betydligt högre andel äldre i arbete jämfört med Källa: Eurostat och RUT. 0,0. 2,0. 4,0. 6,0. 8,0.

Framförallt bland personer som är födda utanför Norden är sysselsättningsgraden lägre. Bland kommunerna i Västra Götaland 2013 låg Lerum, Sysselsättningsgrad, 15-74 år (procent av befolkningen) 68,3 68,3 66,6 66,2 66,5 66,0 67,8 66,4 68,7 67,9 Sysselsättningsgrad, 20-64 år (procent av befolkningen) 82,1 82,1 80,2 79,5 80,1 79,3 81,7 79,8 82,8 81,7 Arbetskraftsdeltagande, 15-74 år (procent av befolkningen) 73,3 73,3 73,2 73,0 73,5 73,6 73,8 73,7 73,9 73,9 sysselsättningsgraden, att denna inom EU skall vara 70 procent år 2010 för personer 15 till 64 år.

sysselsättningsgraden 55–64 år i Sverige är genomgående högre för de med en högskole- eller universitetsexamen (84,1 procent år 2015) jämfört med de som enbart har en grundskoleexamen (61,7 procent) (Eurostat 2017). Figur 1 Utvecklingen av sys - selsättningsgraden för …

Den är paketerad som ett förslag till en moderniserad arbetsrätt, men i verkligheten för den oss tillbaka till 30-talet och gör den svenska modellen till en permanent provanställningsmodell för alla arbetstagare.

siffror, snack och sägner om Sverige. Källa: Eurostat i SCB:s Välfärd nr 3 2009.