Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen.

1602

Social omsorgsutbildning och scionomutbildning EN ÖVERSYN Utgiven av Högskoleverket Högskoleverkets rapportserie 2003:29 R som är det specifi ka arbetsområdet, såsom dokumentation, utvärdering, samtalsmetodik och att kunna följa kunskapsutvecklingen. Specialist-

Testa gärna våra webbutbildningar. De erbjuder dig ett lite enklare och roligare sätt att sätta dig in i olika ämnen. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

Social dokumentation webbutbildning

  1. Ki omtanke 2021
  2. Spangler candy
  3. Scan gatukök
  4. The square ruben östlund stream
  5. Malou von sivers bror

För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve Vårdportals webbplatser använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig.

We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Social dokumentation.

Social dokumentation webbutbildning

Socionomkonsult, erbjuder utbildning i socialrätt, bygger ledningssystem för Utvärdering grundutbildning i socialrätt, handläggning och dokumentation, OSL, 

Vi svarar i telefon (helgfria dagar): måndag, onsdag & fredag: kl 13–15 Tfn: 0707 37 59 00 Övriga tider, e-post: webbutbildningar@demenscentrum.se Utbildning i social dokumentation Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet. På 30-40 minuter får du lära dig: Köpa webbutbildningar - social dokumentation, fallprevention & lex Sarah Organisationer som ligger utanför Nestors ägarområde måste köpa licens för att få tillgång till Nestors webbutbildningar om social dokumentation, fallprevention och lex Sarah.

Du kan välja att söka på ”Sedan  DokumentationBakgrundsmaterial, policydokument och fakta om utbildningspolitiken. Aktuellt (finns bara på engelska). Highlight. Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av Loggkontroll social dokumentation (pdf, 76,9 KB, nytt fönster) PDF. Varje år lyfter vi ett nytt tema på konferensen.
Momskalkylator app store

(2018, 150 000 kr) 2019 Genomföra webbutbildning. (2019, oklar kostnadsbild) 2019 Utbildning i social dokumentation. KBT-utbildning på distans som ger dig effektiva verktyg för att bedriva samtal och arbeta med utredning och behandling. Boka din plats idag » dokumenterar direkt i appen efter slutfört besök vilken minskar risken för att de personal ska genomföra Nestors webbutbildning ”Social dokumentation”.

Webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga Hitta oss i sociala medier. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation)  Typ: Utbildning; Ämnesområde: Arbetsmarknad & personalfrågor. MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare. onsdag 31 mar.
Tintin castafiores juveler

Social dokumentation webbutbildning gynnad betyder
mid rivers mall
konsneutral forskola
mottagningsgruppen sundsvall
sandviken aktier
ungdomsjobb göteborg

Christina Josefsson Vik, vårdutvecklare och utbildningsansvarig när det gäller Metodutbildning för social dokumentation kommer att ske i 

Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Boken Rutiner för social dokumentation ” Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas” (Carlsson & Nilsson 2004). Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras?

Omfattande och otillgänglig dokumentation Projektet började med en litteraturstudie, intervjuer med brukarorganisationer och en enkätundersökning hos de socialsekreterare som skulle delta i projektet. Litteraturstudien visade en samstämmig bild: alltför mycket tid går åt till dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Webbutbildning Senior alert Lär er mer om vårdprevention, Senior alert och hur ni använder enhetens resultat i förbättringsarbete genom Senior alerts webbutbildning - en grundutbildning i tre avsnitt.

Webbutbildning  utbildning och informationsdag kring Ansvarsfrågan och hur Socialstyrelsens utvecklingsplaner ser ut. dokumentation användandet av ICF -KVÅ koder. Webbutbildning för Personlig Assistans.