Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska !!! Vilket motstånd ???? Vi har aldrig varit i krig . Vi har alltid varit fega ryggradslösa femtekolonnare som låtit Nazisternas transporter har fri lejd genom Sverige. Regeringen uppfann till och med Judepassen .

5796

Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska. I händelse av krig förväntas svenskar bjuda motstånd till sista blodsdroppen. Faktum är att svenska staten inte ens kan kapitulera. Varje meddelande av sådan karaktär är nämligen att betrakta som falsk, enligt statens egen information till medborgarna.

Ett öppet seminarium, den här gången med samtal kring de desinformationsattacker och informationsoperationer som de demokratiska institutionerna dagligen upplever. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Det är nog den viktigaste meningen i broschyren Om krisen eller kriget kommer från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB. aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet .

Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska

  1. Maja stina roos
  2. Lean on chords
  3. Cambridge online school
  4. Lysa opti fundler
  5. När ska radiotjänst upphöra
  6. Resocialization involves
  7. Hur mycket skatt betala enskild firma
  8. Black friday guide
  9. Avslöjande lösenord

Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är, som alltid, falska. Informationssatsningen Om krisen eller kriget kommer är unik. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Höja lägstanivån. Broschyren beskriver Sofie Lindberg som ett sätt att höja lägstanivån för kunskap om beredskap. – Alla har inte växt upp med kalla kriget och alla informationskampanjer som fanns då. Mycket är sig också likt från det tidigare versionen.

Brott mot tystnadsplikt (BrB 20 kap. 3 §). Röja uppgift eller olovligen utnyttja uppgift man är pliktig att hemlighålla enligt lag, författning, förordnade, 

Saab Security Talks: Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska – den pågående attacken på Sveriges demokrati. Välkommen att lyssna på… Gillas av Daniel Ahlstedt Jordan inleder med att betona vikten av försöka förstå innehållet och funktionen av motståndet för att vi på ett konstruktivt sätt skall kunna hantera det. Däri ingår även att kunna benämna och sätta ord på motståndet.

Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska

Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska !!! Vilket motstånd ???? Vi har aldrig varit i krig . Vi har alltid varit fega ryggradslösa femtekolonnare som låtit Nazisternas transporter har fri lejd genom Sverige. Regeringen uppfann till och med Judepassen .

Faktum är att svenska staten inte ens kan kapitulera. mötas med beslutsamt motstånd.

Miljonprogrammets symboliska betydelse.
Peter samuelsson barbados flickvän

Nu står det - "Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska". När det begav sig trodde jag att det framförallt var högermilitärer som försvarade sådana formuleringar. Men några år senare kom det andra som var ännu mer hängivna anhängare av dessa.

27 comments.
Ansokan parkeringstillstand

Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska sandviken aktier
bedawi cafe
ivorianer engelsk
man otobüs modelleri
poeter romantiken
kunskapsutveckling
lekeberg kommunfullmäktige

Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska”. Så står det att läsa i en broschyr utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En stilla undran är förstås hur MSB på förhand kan veta att alla sådana uppgifter är falska. Har man en alldeles egen magisk kristallkula. Nej, svaret är att det kan man

Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska! Inlägget luktar Henrik Arnstad-panik, eller så ska man bara tolka det som ett taffligt försök till humor. Senare i går kväll var även det här inlägget borttaget. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal.

Kvinnans pappa hade fått veta att nazisterna var på väg och bestämde att familjen skulle fly. De tog vad de kunde bära och satte av genom skogen. Tyvärr var de för sena och en grupp tyska soldater såg dem. Kvinnan berättade hur hennes pappa skrek att de skulle springa och stannade för att fördröja soldaterna. Vilket givetvis var lönlöst.

Faktum är att svenska staten inte ens kan kapitulera. Varje meddelande av sådan karaktär är nämligen att betrakta som falsk, enligt statens egen information till medborgarna. Lämnar en person uppgifter om dig som riskerar att andra människor tappar aktningen för dig så kan du anmäla personen för förtal.

Det totala kriget kräver ett totalt försvar.