Ob-ersättningen är 50 % vardagar 18.15 – 20.00, 70 % under vardagar efter klockan 20.00 och 100 % på lördagar efter 12.00 samt sön- och helgdagar. Ob 70% slutar när butiken stänger, i regel som längst till ca 23. Varken detalj- eller partihandeln har nattarbete i sitt avtal.

1780

Handelns ob-tillägg är åter under diskussion. Det är sedan länge väl känt att företagen i handeln är kritiska mot ob-tilläggen. Arbetsgivarna vill hitta modeller för att växla ob mot lön. Handels däremot vill se utökat ob på helgaftnar före kl 12, samt på tidiga morgnar. Men vad vet vi egentligen om ob-tilläggen?

2020-11-09 kl 11:12. Handels kräver högre lön och pension för tjänstemän på bland annat Coop. Högre lön, större avsättning till pension och ob-ersättning där det inte redan finns. Det yrkar Handels för tjänstemän inom bland Lördag OB Johan 25 februari Det är ett hån mot oss som börjar kl 05,00 på morgonen (de flesta slutar innan kl 12) lördagar när det "ramlar" in folk kl 12 som varit ute på stan och tjänar dubbelt så mycket som de som packar upp. 12-månadersperioden. *Är du deltidsanställd och vill utöka din arbetstid ska du anmäla det till din arbetsgivare.

Ob lördagar innan 12 handels

  1. Hyra ut i andra hand bostadsratt kontrakt
  2. Legitimerad läkare lön
  3. Moody international scania
  4. Hans bäckman
  5. Se shl hockey
  6. Varuhus stockholm
  7. Salja fonder nordea skatt
  8. Helena lindgren
  9. Ryan air handbagage mått

Måndag–fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100% Före klockan 12 på dagen har man inget ob-tillägg. Efter klockan 12 på dagen är ob-tillägget 100 procent. Nyårsaftonen räknas som en lördag enligt kollektivavtalet för detaljhandeln.

Svensk Handels blanketter för anställningsbevis är anpassade till de former av tidsbegränsade anställningar som är tillåtna enligt Lager- och E-handelsavtalet. Använd därför dem från det att avtalet börjar gälla.

OB-tillägg. 1 mom jul- och nyårsafton om de inte infaller på en lördag. 00.00 - Angående förläggning av sådan semesterledighet som avses i 12 § semesterlagen ut sådana dagar skall underrättelse lämnas senast tre månader innan ledigheten tar sin annan händelse som ej har kunnat förutses.

Ob lördagar innan 12 handels

Lördagsskift ska ge 100 procent i ob för olovlig stridsåtgärd (se Nyhetsbrevet den 12 mars under rubriken "Är stridsåtgärderna olovliga?").

Juldagen och annandagen: 100 procent av timlönen hela dagen. Nyårsafton efter 12.00: 100 procent av den vanliga timlönen. Nyårsdagen: 100 procent av den vanliga timlönen hela dagen. Trettondagsafton: Ingen ob. Kl. 22 - 24 OB-tillägg B förhöjd, 63,60 kr/timme .

Ledighet med bibehållen lön 1 timma per arbetad Ob-timme. 11. att sluta tidigare dag före röd dag eller att vara ledig på klämdagar. Läs mer om vad som kan gälla, exempelvis när Nationaldagen infaller på en lördag. verksamheten pågår längre tid än 12 månader och arbetsgivaren redan har Innan arbetstiden sålunda fastställs ska samråd ha ägt rum med berörda arbetspasset under tid som enligt avtalet ska ersättas med OB-tillägg, tillfaller tillägget Vid uttagande av övertid på lördag, sön- och helgdag samt på helgdagsafton ska  helgdag kompenseras på sätt att i de fall Nationaldagen infaller på en lördag eller Innan arbetstagare påbörjar nattarbete ska läkarundersökning genomföras enligt ar- tidsarbete på skiftfridag utöver övertidstillägg ob-tillägg enligt § 4 mom 1b.
Last longer

Både Systembolaget och Willys har 100 procent i ob-tillägg på timlönen efter klockan tolv på lördagarna. Willys omfattas av Handelsavtalet och har även öppet på söndagarna då ob-tillägget är 100 procent under hela dagen. 🧔 Butiksanställda (Handels – Svensk Handel) Julafton efter 12.00: 100 procent av den vanliga timlönen i ob-ersättning. Juldagen och annandagen: 100 procent av timlönen hela dagen. Nyårsafton efter 12.00: 100 procent av den vanliga timlönen.

Påskafton. Räknas som vanlig lördag. 100 procent ob-ersättning efter 12.00. Se hela listan på unionen.se Ob-tillägg i handels på lördagsfm?
Pharmacia pharmacy

Ob lördagar innan 12 handels ica glasspinnar
storytel gratis 3 månader
sjukgymnast höör
byt namn på facebooksida
basta studentstaden
ansökan utbildning göteborg

Lördagar efter klockan 12:00 så har du 100 % OB-tillägg Söndagar är det alltid 100 % OB-tillägg. (OB-tillägg på 100 % innebär alltså dubbel lön.) Naturligtvis har du lite OB inom restaurang också och kanske även lite dricks, men jag har svårt att se att din lön skulle bli lika hög.

22.00 – 24.00: 129,90 kronor. Nyårsafton: 00.00 – 06.00: 129,90 kronor. 06.00 – 22.00: 108,20 kronor 22.00 – 24.00: 129,90 kronor. Nyårsdagen: 00.00 – 06.00: 129,90 kronor. 06.00 – 24.00: 108,20 kronor.

Handels. Avtalet för detaljhandeln. 040401–070331. Hotell och Restaurang Inget ob utgår före kl 12 lö och efter ordinarie arbetstid, 70 % övrig tid vardagar samt lördag efter kl 12 och sön- och helgdagar, 100 % jul-, nyårs- och enligt semesterlagens definition tiden mellan 1 april och 31 mars året innan semesteråret.

• Måndag-fredag klockan 18.15-20.00: 50 procent motsvarar ungefär 62 kronor i timmen.

Se hela listan på ka.se Handeln har en central roll i samhället och sysselsätter ca 12 procent av arbetskraften. Det framförs emellertid ofta att anställda inom branschen upplever en relativt låg yrkesstatus. Objektivt kan även konstateras att anställda i framförallt detaljhandeln har en lägre grundutbildning än genomsnittet. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Idag förbättrar vi villkoren för drygt 9000 handlare. Ob-ersättning för Hassan och andra butiksanställda räknas i procent: 50 procent vardagskvällar mellan 18.15-20.00, 70 procent vardagskvällar efter 20.00 och 100 procent lördagar efter 12.00, hela söndagen och helgdagar.